Ponczo idealne na Pierwszą Komunię – wzór Red Heart Precious

Maj za pasem, jednak pogoda nie rozpieszcza. Przedstawiamy ponczo wykonane z włóczki Red Heart Precious w kolorze perłowym – idealne uzupełnienie stroju komunijnego na wypadek niesprzyjającej aury.LW4661EN

Poncho

Rozmiar: 2 lata (4, 6, 8)

Wymiary po skończeniu: dekolt 39,5 cm (42,5 / 42,5 / 45); podstawa 88,5 cm ( 92 / 100,5 / 104); długość 21 cm (23,5 / 25,5 / 28)

Materiał: Włóczka Red Heart Precious: perłowy (art. 380-0001) 100 g (100, 200, 200) Druty z żyłką nr 2,5 i nr 3 długość 40 cm oraz nr 2,5 i 3 mm długość 60 cm, znaczniki, igła do wełny .

Próbka: 37 o. x 57 rz. = 10 x 10 cm wzór fal, druty nr 2,5

33 o. x 53 rz. = 10×10 cm wzór fal, druty nr 3

Podstawowe ściegi/metody:

Poncho jest robione w okrążeniach , od góry do dołu.

Dodanie oczka – w jednym oczku robimy dwa oczka (kfb): przerobić na prawo następne oczko nie zdejmując go z drutu, przerobić na prawo tylną nitkę tego samego oczka i wtedy zdjąć z drutu.

Odejmowanie oczek:

Dwa oczka przerobione razem na prawo (K2tog) – pochylają się w prawo.

Dwa oczka przerobione razem na prawo pochylone w lewo:

1 metoda (skp):

przełożyć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, następne oczko przerobić na prawo i to oczko przeciągnąć przez oczko przełożone.

2 metoda (ssk):

przełożyć jak do przerobienia na prawo po kolei dwa następne oczka na prawy drut, lewy drut włożyć od przodu w te dwa oczka, prawym drutem przerobić je na prawo przez tylne nitki.

Wskazania podane w nawiasach należy powtórzy taką ilość razy, jaka jest podana za nawiasem

Wzór fal A w okrążeniach ( liczba oczek podzielna przez 11)

Rundy 1, 3 i 5: wszystkie oczka na lewo

Rundy 2 i 4: wszystkie oczka na prawo

Rundy 6, 8 i 10: * 2 oczka razem na prawo , 2 oczka prawe, (dodać oczko) dwa razy, 3 oczka prawe, 2 oczka razem na prawo pochylone w lewo; powtarzać od *

Rundy 7, 9 i 11: wszystkie oczka na prawo

Runda 12; powtórzyć rundę 6

Powtarzać rundy 1-12

Wzór fal B w okrążeniach ( liczba oczek podzielna przez 13)

Rundy 1, 3 i 5: wszystkie oczka na lewo

Rundy 2 i 4: wszystkie oczka na prawo

Rundy 6, 8 i 10: * 2 oczka razem na prawo , 3 oczka prawe, (doda

oczko) dwa razy, 4 oczka prawe, 2 oczka razem na prawo pochylone w lewo; powtarzać od *

Rundy 7, 9 i 11: wszystkie oczka na prawo

Runda 12: powtórzyć rundę 6

Powtarzać rundy 1-12

Wzór fal C – zwiększanie ilości oczek (liczba oczek podzielna przez 11, zwiększa się po 12 rundzie do 22 oczek)

Runda 1: wszystkie oczka na lewo

Runda 2: 5 oczek prawych, narzut, 6 oczek prawych = 12 oczek

Runda 3 i 5: wszystkie oczka na lewo, narzuty przerabiać na lewo przez tylną nitkę, aby uniknąć dziur.

Runda 4: 5 oczek prawych, narzut, 1 oczko prawe, narzut, 6 oczek prawych = 14 oczek

Runda 6: 2 oczka razem na prawo, 2 oczka prawe, (doda

oczko) dwa razy, 1 oczko prawe, (dodać oczko) dwa razy, 3 oczka prawe, 2 oczka razem na prawo pochylone w lewo = 16 oczek

Runda 7, 9 i 11: wszystkie oczka na prawo, narzuty przerabiać na prawo przez tylną nitkę, aby uniknąć dziur.

Runda 8: 2 oczka razem na prawo, 2 oczka prawe, (dodać oczko) dwa razy, 3 oczka prawe, (dodać oczko) dwa razy, 3 oczka prawe, 2 oczka razem na prawo pochylone w lewo = 18 oczek

Runda 10: 2 oczka razem na prawo, 2 oczka prawe, (dodać oczko) dwa razy, narzut, 1 oczko prawe, 2 oczka razem na prawo pochylone w lewo, 2 oczka razem na prawo, narzut, (dodać oczko) dwa razy, 3 oczka prawe, 2 oczka razem na prawo pochylone w lewo = 20 oczek

Runda 12: 2 oczka razem na prawo, 2 oczka prawe, (dodać oczko) dwa razy, narzut, 2 oczka prawe, 2 oczka razem na prawo pochylone w lewo, 2 oczka razem na prawo, 1 oczko prawe, narzut, (dodać oczko) dwa razy, 3 oczka prawe, 2 oczka razem na prawo pochylone w lewo = 22 oczka

Wykonanie:

Tył: drutami na żyłce nr 2,5 o długości 40 cm nabrać 143 oczka ( 154, 154, 165). Na początku rundy umieścić znacznik. Połączyć w kółko uważając, aby nie przekręcić oczek. Przerobić 12 rund wzorem fal A.

Kształtowanie: Uwaga: jeżeli na drucie jest za dużo oczek zmienić na druty nr 2,5 z żyłką 60 cm.

Tylko dla rozm. 2 i 4: runda początkowa (1 runda wzoru): 33 oczka lewe (44, -,-), wstawić znacznik, 33 oczka lewe, wstawić znacznik, 33 oczka lewe (44, -,-), wstawić znacznik, 44 oczka lewe (33, -, -).

Tylko dla rozm. 6 i 8: runda początkowa (1 runda wzoru): (33 oczka lewe, znacznik) 4 razy, oczka lewe – (-, 22, 33).

Wszystkie rozmiary:

Następna runda: (przerobić rundę 2 wzoru fal C przez 11 oczek, przerobić rundę 2 wzoru fal A do znacznika, przełożyć znacznik) 4 razy (4, 5, 5).

Kontynuować według ustalonego porządku przez 12 rund, usuwając znaczniki w ostatniej rundzie = 187 oczek (198, 209, 220) przerobić 0 rund (0, 12,12) wzoru fal A.

Tylko dla rozm. 2 i 4: runda początkowa: (1 runda wzoru): 33 oczka lewe (22, -,-), wstawić znacznik, 77 oczek lewych (55, -,-), wstawić znacznik, 66 oczek lewych, wstawić znacznik, 11 oczek lewych (55, -,-).

Tylko dla rozm. 6 i 8: runda początkowa: (1 runda wzoru): 33 oczka lewe, wstawić znacznik, (44 oczka lewe, wstawić znacznik) 3 razy, oczka lewe – (-, 44, 55).

Wszystkie rozmiary:

Następna runda: (przerobić rundę 2 wzoru fal A do znacznika, przełożyć znacznik, przerobić rundę 2 wzoru fal C przez 11 oczek) 3 razy (3, 4, 4), przerobić rundę 2 wzoru fal A do końca.

Kontynuować według ustalonego porządku przez 12 rund, usuwając znaczniki w ostatniej rundzie = 220 oczek (231, 253, 264). Przerobić 12 rund wzoru fal A.

Runda początkowa ( 1 runda wzoru): 88 oczek lewych (110, 77, 132), wstawić znacznik, 99 oczek lewych (110, 110, 121), wstawić znacznik, 33 oczka lewe (11, 66, 11).

Następna runda: (przerobić rundę 2 wzoru fal A do znacznika, przełożyć znacznik, przerobić rundę 2 wzoru fal C przez 11 oczek) 2 razy, przerobić rundę 2 wzoru fal A do końca.

Kontynuować według ustalonego porządku przez 12 rund, usuwając znaczniki w ostatniej rundzie = 242 oczka (253, 275, 286). Zmienić druty na grubsze. Przerobić 12 rund wzoru fal A.

Następna runda: wszystkie oczka na lewo

Runda dodawania oczek: * 5 oczek prawych, narzut, 1 oczko prawe, narzut, 5 oczek prawych; powtarzać od * do końca = 286 oczka (299, 325, 338). Przerobić rundy 3-12 wzoru fal B jeden raz i następnie rundy 1-12 jeszcze jeden raz (2, 2, 3).

Następna runda: wszystkie oczka na lewo

Następna runda: *2 oczka razem na prawo, 3 oczka prawe, (dodać oczko) dwa razy, 4 oczka prawe, 2 oczka razem na prawo pochylone w lewo; powtarzać od * do końca.

Powtórzyć ostatnie dwie rundy jeszcze 8 razy. Zamknąć luźno wszystkie oczka na lewo.

Wykończenie: Ukryć nitki. Zblokować do wymaganych wymiarów.

Dodatek dla zainteresowanych:

wzór fal robiony w rzędach: liczba oczek podzielna przez 11

rząd 1 (lewa strona robótki): wszystkie oczka na prawo

rzędy 2-5: wszystkie oczka na prawo

rzędy 6, 8 i 10: *2 oczka razem na prawo, 2 oczka prawe, (dodać oczko) dwa razy, 3 oczka prawe, 2 oczka przerobione razem na prawo pochylone w lewo; powtarzać od * do końca

rzędy 7, 9 i 11: wszystkie oczka na lewo

rząd 12: powtórzyć rząd 6

Powtarzać rzędy 1-12.